image

Biblioteca Vilanova del Vallès

Població:
Vilanova del Vallès (Barcelona)
Propietari:
Data Construcció:
Projecte finalista del concurs
Total superfície construida:
1.283,24m2

Aquest edifici, ítem cultural de referència al poble, té un emplaçament a la zona de l’eixample, amb dues clares referències, per un costat la via vertebradora de la població, l’avinguda de l’Eixample i per l’altre la seva forta vinculació al nou parc que formarà part d’aquesta illa. La façana que dóna al poble és a la vegada l’accés a la biblioteca. És una façana urbana que convida clarament a entrar dins l’edifici. L’altra façana dóna a la zona de la plaça i el parc, i és més oberta, cosa que permetrà gaudir d’aquest espai ampli i que la biblioteca es projecti cap a ells. La vocació d’aquest edifici és la de convertir-se en un símbol central del poble, l’àgora de la cultura, “expressió conscient de valors i tradicions culturals en un món cada cop més virtual”.

L’edifici s’obre i es tanca en funció dels seus espais, de la relació amb l’exterior i del seu funcionament. El primer volum, el d’accés, s’obre al poble amb un voladís que aixopluga els visitants i que, juntament amb la transparència dels tancaments, convida a entrar en aquest àmbit que recull la recepció, i els espais d’exposició i d’informàtica. El segon volum, el central s’obre al parc, a la tranquil·litat, és una zona d’intercanvi, de lectura més domèstica (revistes, música, etc.). Lloc per gaudir de la cultura i de les vistes a l’espai exterior del parc, el porxo que genera es pot utilitzar com a zona de lectura exterior. El tercer volum es desenvolupa en tres nivells: planta baixa, altell i soterrani, connectats per un nucli de comunicacions adaptat per a minusvàlids. A la planta baixa la zona infantil, oberta al poble i al parc, però amb una certa intimitat, tant per a la millor concentració dels infants, com perquè aquests no tinguin una incidència en les zones d’adults. A la planta altell, tenim la zona més recollida, per a l’estudi, la consulta i el treball d’investigació. La planta soterrani és una espai polivalent que en un moment donat es pot independitzar de la resta de la biblioteca amb un accés independent des del parc.

Arq(i)tec Surís Associats - Arquitectes
Anagrama* Disseny