image

Residencia per Gent Gran a Flix

Població:
Flix (Tarragona)
Propietari:
Data Construcció:
Projecte finalista del concurs
Total superfície construida:
4.599,56m2

Concurs de 2 voltes de GISA

A causa de la forma del solar i la seva topografia en forma d’amfiteatre oberta al nord-est, i pels dos carrers que conflueixen en aquest punt (nord-est), considerem que l’edifici demana una adaptació a la topografia existent, que ha d’articular-se en successius nivells que ascendeixin de la mateixa manera que la seva topografia. Donada aquesta voluntat d’adaptació del terreny que té l’edifici, considerem que la preexistència de les antigues escoles no aporta res de positiu a aquest nou edifici, la funcionalitat i l’eficàcia del qual no pot quedar condicionada a aquesta preexistència, que tot i el record històric que té, no té una entitat arquitectònica prou important perquè sigui mantingut, en detriment de la nova organització de la futura residència de gent gran.

L’accés a l’edifici és a la façana nord-est i a nivell de +/- 0,00. En aquesta zona s’organitzen tots els serveis comuns de l’edifici, s’articula per mitjà d’un vestíbul d’entrada que fa la funció organitzativa, tant per l’ús de la planta baixa, com a centre de dia, amb una interrelació molt clara amb el carrer, i, perquè els usuaris d’aquest nivell no interfereixin amb els dels nuclis de nit, però a la vegada es converteixi amb una àgora que generi una interrelació entre els usuaris del centre. Es generen dos nuclis de connexió vertical amb les zones de residència assistida (mòduls de llar), aquest nuclis inclouen: escales, ascensor i muntacàrregues especials per a lliteres. Els mòduls de llar tenen una organització molt simple, consisteix en un nucli central, on es desenvolupen les connexions i totes les activitats comunes, i dues ales amb les habitacions.

Arq(i)tec Surís Associats - Arquitectes
Anagrama* Disseny