image

ICC Seu Montjuïc

Població:
Barcelona
Propietari:
ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya)
Data Construcció:
Projecte 2008 – FINALITZACIO 2010
Total superfície construida:
10.520,40m2

Introducció al projecte

Es tracta del projecte de rehabilitació de les façanes i cobertes del edifici que te l’ Institut Cartogràfic de Catalunya al Parc de Montjuïc, es un edifici aïllat de planta aproximadament quadrada a una zona del mateix parc. Va ser construït com el pavelló de la Caixa de Pension a l'exposició Universal de Barcelona del 1929. En aquest projecte que es va desenvolupar en dues fases, es treballarà amb tot el que son façanes (Estucs, pintures, pedra artificial), Fusteries exteriors (Portes, balconeres i finestres), Paviments exteriors i sistemes de protecció dels accessos de l’edifici.

Criteris funcionals del projecte

Es tracta d'un edifici Exteriorment Neoclassicista, però que el seu interior es un edifici tecnològicament avançat. El criteri es mantindre la seva composició formal exterior, però aplicar les mesures i materials actuals per tal de millorar l’eficiència energètic a i les actuacions necessàries per el bon funcionament com edifici públic i tecnològic.

Criteris compositius del projecte

La façana adopta una tipologia d’obertures de proporció vertical, de grans dimensions i amb acabat amb arc de mig punt en molts casos. La recorren en sentit horitzontal Cornises, Impostes, Balustres i tot el seguit d'elements compositius d'una façana Neoclassicista. Ja que en aquesta fase, s'intervé en els elements compositius, el projecte global te molt amb conte els criteris originals de l'edifici.

Arq(i)tec Surís Associats - Arquitectes
Anagrama* Disseny