image

Unifamiliar aïllada a Cervià de Ter

Població:
Cervià de Ter (Girona)
Propietari:
I.G & R.E
Data Construcció:
Projecte i Obra: 2004-2006
Total superfície construida:
481,94m2

El projecte que exposem és un habitatge unifamiliar aïllat, pensat com a primera residència, amb un ampli programa. És en un poble tranquil proper a la ciutat de Girona que, per les seves petites dimensions, ofereix una gran qualitat de vida.

L’encàrrec té l’origen en la voluntat dels propietaris de crear un lloc comú que respongui a totes les seves necessitats. Per això, és molt important poder generar espais independents i que la casa pugui acollir un gran nombre de persones en determinats moments.

L’estudi del solar, l’orientació i el paisatge que hi ha a la vessant sud ens porta a plantejar una edificació en forma de L que ens permet gaudir de les vistes i del jardí, i així creem, malgrat tot, intimitat respecte dels veïns.

Pel que fa a l’aspecte formal de l’edificació, els propietaris volien que l’edifici no trenqués, en la mesura del possible, els paràmetres poc estètics dominants i s’integrés en el paisatge.

Per confeccionar el sòcol dels volums prismàtics, s’ha fet servir pedra de la zona amb una col·locació tipus “en sec”, amb la qual cosa es genera una unió de la casa al terreny. Des d’un cert nivell, els volums emergeixen en un enfoscat de morter fi amb un acabat color ocre intens. Pel que fa a l’espai interior, s’articula mitjançant una zona de doble alçada de coberta inclinada. En la part més alta hi trobem la biblioteca, que s’obre com un mirador a la sala d’estar i a la piscina.

El saló menjador és el gran espai central de la casa, amb una voluntat d’obertura a la piscina i al jardí. Aquesta es veu reforçada per la continuïtat del sostre i del paviment que surten fins al porxo, i que arriben just fins a la vorera de la piscina i fan que els reflexos de l’aigua es visquin dintre del saló.

Al volum que tanca el saló a l’est, s’hi troba la cuina pensada com a lloc de treball i de reunió per a petits grups. Aquesta mateixa s’obre al jardí i també a la zona de barbacoa, amb la qual manté una íntima relació.

Com a resum final, podem dir que el projecte s’ha intentat solucionar amb el mínim nombre de materials diferents per a donar una homogeneïtat als acabats.

Pel que fa al jardí, s’ha dissenyat com un gran espai net que envolta la piscina, que queda definida per un paviment flotant de fusta tractada d’IPE, que genera la il·lusió òptica d’una platja al voltant d’una làmina d’aigua.

Arq(i)tec Surís Associats - Arquitectes
Anagrama* Disseny