image

Edifici Plurifamiliar de nova construcció a Girona

Població:
Girona
Propietari:
Hermanos Sojo SL (Promotor)
Data Construcció:
Projecte 2006 – FINALITZACIÓ 2008
Total superfície construida:
3.015,74m2

Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, que consta de planta soterrani, planta baixa, planta primera, planta segona, planta tercera i planta sota coberta. La planta soterrani està destinada a places de garatge i trasters amb accés per mitjà d’una rampa situada a la travessera de Santa Eugènia. La planta baixa consta de cinc vivendes, la planta primera de vuit, la planta segona de vuit, la planta tercera de vuit dels quals 4 són dúplexs amb accés a planta sota coberta, tenint accés tots des de l’escala comunitària que dóna a la travessera de Santa Eugènia. A continuació es detalla la distribució i superfície de les diferents estances de cada vivenda, per plantes:

Resum de superfícies construïdes

Planta Soterrani840,17 m2
Planta Baixa Habitatges de 50 a 100 m2366,35 m2
Planta Baixa Habitatges de 100 a 150 m2110,75 m2
Planta Primera Habitatges Inferiors a 50 m2173,80 m2
Planta Primera Habitatges de 50 a 100 m2335,54 m2
Planta Segona Habitatges Inferiors a 50 m2173,80 m2
Planta Segona Habitatges de 50 a 100 m2335,54 m2
Planta Tercera Habitatges Inferiors a 50 m2102,83 m2
Planta Tercera Habitatges de 50 a 100 m2406,51 m2
Planta Sota coberta158,05 m2
Patis 50%12,40 m2
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:3.015,74 m2

Nº de Vivendes i Pàrkings. Superficies compreses entre 35,00 M2 i 101,00 M2:

Planta Soterrani29 places pàrking
Planta Baixa Habitatges5 Vivendes
Planta Primera Habitatges8 Vivendes
Planta Segona8 Vivendes
Planta Tercera Habitatges4 Vivendes
Planta Tercer/Sota coberta dúplex.4 Vivendes
Total Vivendes:29 Vivendes

Arq(i)tec Surís Associats - Arquitectes
Anagrama* Disseny