image

Nau i oficines Estoli SA

Població:
Santa Margarida i els Monjos (Barcelona)
Propietari:
ESTOLI, SA
Data Construcció:
Projecte i Obra: 1996-1997
Total superfície construida:
655,36m2

El projecte apareix per la necessitat de l’empresa de donar una nova imatge, ja que l’expansió assolida i el volum de ventes fa necessari el tindre un flux de clients a l’empresa que en las condicions existents no era molt recomanable. El projecte per una banda es concentra en la formació d’unes noves oficines que donessin cobertura a les necessitats del dia a dia amb la nova incorporació de personal, a la necessitat de rebre clients i de unes aules de formació y en un altre pla a la millora de l’imatge exterior de les naus de producció de l’empresa.

El projecte te dues fases, la formació de les oficines i la façana de les naus. En la fase de les oficines es pretén donar solució a les necessitats internes de funcionament del dia a dia i a l’atenció dels clients. Les oficines s’articulen en dues plantes, a la planta baixa es genera la recepció i les sales de reunions, Showroom i formació. Al pis superior la zona d’oficines, contable i direcció. La connexió entre els dos nivells es realitza amb una escala metàl·lica helicoïdal que deixa un gran espai interior per que la llum del lucernari superior arribi fens la planta baixa, aquest efecte es reforça amb el fet que el terra de la zona d’arribada de l’escala esta realitzat amb una estructura d’acer i vidre, molt permeable a la llum. El que s’ha intentat es que tot i que les oficines estan dins una nau industrial, tinguin el màxim de llum i gaudeixin d’una qualitat espaia’l molt acceptable. Tot el projecte s’ha treballat amb mampares de fusta de faig i utilitzant molt el vidre per no generar espais massa compartimentats.

El tractament de la façana, procura unificar i donar una identitat comuna a les tres naus en forma de dent de serra que composen el conjunt. Un element significatiu de la façana es la marquesina d’entrada a les oficines, que te la peculiaritat de fer la doble funció; de marquesina i de tancament de seguretat de l’accés del espai. Això s’aconsegueix per mitja d’un sistema hidràulic que fa que per la nit baixi i tanqui la porta i per el dia s’aixequi formant el espai de recepció. Aquesta porta inclou l’anagrama de l’empresa que es ben visible quan esta tancat i sutilment visible per el dia per l’ombra que projecte sobre el paviment.

Arq(i)tec Surís Associats - Arquitectes
Anagrama* Disseny