image

Ampliació edifici plurifamiliar

Població:
Lloret de Mar (Girona)
Propietari:
FRANCHISING NETWORK,SL (Promotor)
Data Construcció:
Projecte i Obra: 2004-2005
Total superfície construida:
154,30m2

L’actuació que contempla aquest projecte es basa en conservar l’edificació existent, i actuant només a partir de la planta terrat, afegint dues plantes més a l’edifici. Passarà de ser un edifici de planta baixa i planta primera, a un edifici de planta baixa i tres plantes pis, tal com es reflexa a la documentació gràfica del projecte.

No es modificaran les plantes baixa i primera, ni tampoc el pati interior de l’edifici, únicament s’enderrocarà un cos d’instal·lacions existent a la planta terrat, i s’aixecarà el nou volum per a aconseguir les dues plantes superiors, conservant també l’escala existent fins a planta segona, i posteriorment realitzant un nou distribuïdor que donarà als dos nous dúplex que es construïran. Aquests dúplex tindran l’accés per planta segona; interiorment tindran cadascun una escala interior que connectarà les dues plantes entre si. A l’apartat de documentació gràfica s’adjunta estat actual de la planta terrat, les parts a enderrocar i a edificar d’aquesta planta, i també la nova distribució de les plantes. També es veu l’estat actual i el de projecte amb façanes i seccions.

Pel que fa a les zones comuns de l’edifici, s’actuarà només a l’escala existent, conservant l’estructura de la mateixa, i únicament modificant el paviment i la barana interior, per tal d’eliminar el forat d’escala interior i donar més amplada a la nova escala. Als plànols de projecte està grafiada la modificació de l’escala. Es tracta doncs d’una actuació sense modificar l’estructura.

Arq(i)tec Surís Associats - Arquitectes
Anagrama* Disseny