image

Rehabilitació façana edifici històric al C. Esparteria de Barcelona

Població:
Barcelona (Barcelona)
Propietari:
Comunitat de Propietaris Esparteria 8
Data Construcció:
Projecte i Obra: 1999-2001
Total superfície construida:
388,85m2

Es tracta d’un edifici del segle XVII que va patir una ampliació al segle XVIII i una gran modernització al darrer terç del segle XIX. Aquest edifici va patir una forta degradació durant la primera meitat del segle XX. Era un edifici clarament menestral, com els seus esgrafiats corroboren, amb clares al·lusions a feines que devien realitzar els propietaris de l’edifici en aquells moments.

Es conserva el disseny o configuració de les façanes i amb tota seguretat els esgrafiats dels paraments entre els pisos principal i primer, que pertanyen a l’anomenat estil Lluís XV.

La nostra intervenció ha consistit a solucionar totes les patologies existents a l’edifici, netejar l’edifici de cossos i construccions que no eren originals i restaurar minuciosament totes les façanes de l’edifici, deixant clar, per l’estil de disseny, quines intervencions corresponen a aquesta rehabilitació.

Arq(i)tec Surís Associats - Arquitectes
Anagrama* Disseny