image

Rehabilitació edifici històric catalogat a la Rambla de Barcelona

Població:
Barcelona (Barcelona)
Propietari:
Comunitat de Propietaris Rambla de Sant Josep, 116
Data Construcció:
Projecte i Obra: 2002-2004
Total superfície construida:
1.640,21m2

REHABILITACIÓ EDIFICI HISTÒRIC A LA RAMBLA DE LES FLORS DE BARCELONA.

Es tracta d’un edifici barroc ( segle XVIII ) que va patir una gran modernització al darrer terç del segle XIX ( entre 1.869 i 1.888 ), segurament es va fer una altre actuació durant aquest segle. L’any 1.986 es va realitzar la última intervenció a l’edifici.

Es conserva el disseny o configuració de les façanes i amb tota seguretat els esgrafiats dels paraments entre els pisos principal i primer, que pertanyen a l’anomenat estil “Lluís XV”.

Al segle XIX es van realitzar la remodelació dels baixos, porta d’entrada mènsules, arrebossat amb carreuat incisat i faixa vermella esgrafiada. També es van realitzar esgrafiats al pis superior i tots els elements ornamentals accessoris tant a l’exterior com a l’interior: baranes de balcons i escala, decoració del sostre de l’entrada, estuc il·lustrat de l’escala, serralleria, etc.

Al segle XX el repintat de les façanes de Portaferrissa i Rambles, i algunes reparacions en zones molt degradades. Citant textualment de “L’estudi dels Esgrafiats de Barcelona, de Ramon Nonat Comas, 1913: “Es la casa que forma esquina con la calle de la Puerta Ferrissa y que fue restaurada unos 25 años atrás, dándole exteriormente un mal aspecto moderno y de paso borrando una decoración de trabajo esgrafiado mucho más importante que la que ostenta actualmente, con todo y ser bien ejecutada por el esgrafiador había en el decorado antiguo un buen número de plafones con figuras, con jarrones provistos de flores y otros accesorios que constituyen un conjunto agradable a la vista”.

Degut a que no s’han realitzat les operacions de manteniment necessàries al llarg del temps, l’edifici es troba en un estat de conservació bastant precari pel que fa a les façanes, cobertes i recollida d’aigües, estructura i instal·lacions de l’edifici. Les humitats existents, tant de façanes com de cobertes, han originat la majoria de patologies existents.

Arq(i)tec Surís Associats - Arquitectes
Anagrama* Disseny