image

GISA IES Maragall

Població:
Barcelona (Barcelona)
Propietari:
Generalitat de Catalunya (Departament d’Ensenyament)
Data Construcció:
Projecte i direcció: 2005-2009
Total superfície construida:
7.500,00m2

Es tracte d’un edifici docent dels anys 1950, per això els criteri general d’intervenció en aquest edifici, es la de donar una nova imatge al centre. A part de les petites modificacions puntuals, la intervenció consisteix en la reordenació de l’edifici pel que fa a la modernització i millores en temes com; seguretat en cas d’incendis i a aconseguir que compleixi al màxim la normativa actual pel que fa a minusvàlids i seguretat.

Després d’aquestes funcions, que considerem bàsiques, solucionar el tema d’imatge de les façanes en general.

La realització puntual de dues noves aules i tres seminaris al soterrani, s’aconsegueix obrint un gran pati per donar ventilació i il·luminació natural a aquesta zona.

Es milloren també els elements de comunicació interiors, es solucionen les patologies existents i es millora la seguretat quant a proteccions col·lectives: baranes, reixes, etc.

Es solucionaran les patologies de les façanes i patis, i es netejaran i pintaran segons els casos perquè tornin a tenir la dignitat perduda.

Una actuació que canviarà l’aspecte de l’interior de l’edifici és la utilització d’un color base per a cada planta que en definirà la personalitat i això s’intentarà extrapolar a la façana del pati.

En definitiva, es tracta de millorar en la mesura del possible l’edifici, tant pel que fa a funcionalitat com pel que fa a l’aspecte, tenint en compte que es tracta d’una obra existent i que està en ple funcionament.

Arq(i)tec Surís Associats - Arquitectes
Anagrama* Disseny