image

Plurifamiliar al carrer de Sant Gaietà

Població:
Blanes (Girona)
Propietari:
FRANCHISING NETWORK,SL (Promotor)
Data Construcció:
Projecte i Obra: 2003-2005
Total superfície construida:
288,85m2

Es tracta d’un habitatge plurifamiliar entre mitgeres, a la trama del centre de Blanes, al barri de Sa Massaneda, un barri amb molta tradició i molt lligat a la història del poble.

És un projecte que pretén realitzar un petit edifici d’habitatges en un solar molt estret i intentar que no trenqui l’harmonia de les petites cases unifamiliars que l’envolten, cosa que, a causa de les dimensions i característiques del solar, és difícil d’assolir.

Com a resum, és una casa de poble entre mitgeres que explora les noves necessitats que tenen els usuaris en un nucli històric, petits apartaments per a persones soles o parelles sense fills. S’intenta donar-hi solucions i no ser un element distorsionador de l’espai.

Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, que consta de planta semisoterrani, planta baixa, primera planta i àtic. La planta semisoterrani consta d’un pis, amb accés independent a la resta d’habitatges de l’edifici, pel carrer de Sant Gaietà. La planta baixa consta d’un pis; la primera planta, de dos, i la planta àtic, d’un altre pis, tots tenen l’accés des de l’escala comunitària que dóna al carrer de Sant Josep.

Les façanes s’han treballat remarcant-les amb una pedra sorrenca clara, que lliga amb la pedra utilitzada en general a les cases de poble, i les obertures i caixes de persianes amb juntes metàl·liques i aplacat d’alumini del mateix color, que creen un cos central molt uniforme i amb unes bones prestacions tèrmiques i de manteniment.

Arq(i)tec Surís Associats - Arquitectes
Anagrama* Disseny